top of page

Betingelser

Vilkår og betingelser for Rogaland Limousin AS – Forkortet til (RL) i denne beskrivelsen.

Generelle vilkår

 • Våre sjåfører vil alltid sette sikkerhet og komfort først, kjøre i trygge og fornuftige hastigheter i samsvar med veiforhold, trafikk og lovlige fartsgrenser.

 • Selv om vi gjør vårt ytterste for å sikre at sjåførene våre ankommer deres utpekte hentepunkt minst 10 minutter før tidsplanen, kan vi ikke ta ansvar for forsinkelser forårsaket av omstendigheter utenfor vår kontroll.

 • Kunder er ansvarlige for skader de forårsaker på innsiden og/eller utsiden av et kjøretøy som leies ut til dem, og vil bli fakturert tilsvarende for reparasjoner som kreves for å sette et kjøretøy i stand igjen – samt eventuelle påfølgende tap av inntjening til sjåføren og selskapet for konsekvensen av at kjøretøyet ikke er tilgjengelig

 • Våre sjåfører vil velge den mest passende ruten på dagen med mindre kunden instruerer noe annet ved bestilling.

 • Vi forbeholder oss retten til å bytte kjøretøy eller sjåfør når som helst om nødvendig.

 • RL-kjøretøyer er fullt forsikret for passasjer- og tredjepartskrav. Kundens eiendommer bæres imidlertid helt på egen risiko, og RL skal ikke holdes ansvarlig/ansvarlig for tap/skade på slik eiendom. RL vil lagre gjenglemte gjenstander og vil forsøke å informere kunden om at gjenstander er funnet.

 • RL og deres sjåfører har rett til å nekte å frakte passasjerer som antas å være påvirket av alkohol eller narkotika og hvis oppførsel utgjør en trussel enten for sjåføren, kjøretøyet eller andre passasjer(er).

 • RL opprettholder et strengt røykeforbud i alle sine kjøretøy, i samsvar med forbudet fra 2004.

 • RL kan forhånds reservere en brukers kredittkort for å sikre at det er nok midler til å betale for bestillingen.

 • Ingenting i disse vilkårene kan påvirke kundens lovfestede rettigheter.

 

Bekreftelse:

Skriftlig bekreftelse på e-post kreves for å godkjenne eller endre en bestilling.

 

Priser oppgitt

Alle oppgitte priser er i norske kroner (NOK)

Alle våre oppgitte priser er inkl. 12 % mva.

 

Betalingsmetode

Vi aksepterer Visa, MasterCard og American Express, Vipps og bankoverføring for godkjente kunder.

 

Betalingsbetingelser

 • Full betaling må være mottatt og klarert 24 timer før oppdragsstart, med mindre annet er skriftlig avtalt.

 • Eventuelle tilleggskostnader vil bli belastet eller fakturert etter fullført oppdrag.

 

Gebyrer for forsinket betaling

RL forbeholder seg retten til å få betalt alle kostnader for å inndrive forsinket betaling. Dette vil inkludere RLs administrative kostnader og eventuelle tilknyttede kostnader som påløper med advokater eller inkassobyråer.

 

Avbestillingsregler

En bestilling kan kanselleres av kunden inntil 48 timer før oppdragets starttidspunkt,

og eventuelle innbetalte penger vil bli refundert.

Dersom en bestilling avbestilles av kunden mindre enn 48 timer før oppdragsstart vil full kostnad påløpe.

 

Bryllupsbilbestilling

Bryllupsbilen din kan reserveres i god tid før den spesielle dagen – gratis.  En bryllupsbil bestilling kan kanselleres av kunden inntil 30 dager før oppdragets starttidspunkt, kostnadsfritt.

30 dager eller mindre før dag for bestilling krever vi et depositum på 25 %. Dette kan ikke refunderes. Hvis bryllupsbilen avbestilles mindre en 28 dager før oppdragets startstidpunkt vil depositumet (25% av oppdragskostnaden) ikke refunderes. Full betaling skal være bekreftet 48 timer før oppdragsstart. Dersom bryllupsbilen avbestilles mindre enn 2 dager før oppdragets startstidpunkt vil full kostnad påløpe.

Foreslått avgangstid:

RL vil informere om avgangs- og reisetider etter å ha tatt hensyn til reisedagen, inkludert trafikk, eventuelle stengte veier eller tunneler og værforhold på disse tidspunktene. RL vil ikke være ansvarlig for kundens insistering på endringer i de anbefalte tidene eller forsinkelser til avtalt avgangstid, noe som kan resultere i tapte flyreiser, forbindelser, møter eller andre tap.

 

Parkering / ventesteder

Vi forbeholder oss retten til å nekte å vente i ikke-utpekte områder eller hvor det kan ilegges bot. I tilfeller der sjåføren blir bedt om å vente i et av disse områdene, vil leietakeren av kjøretøyet være fullstendig ansvarlig for eventuelle parkeringsbøter.

 

Ubeleilige tidspunkt – tillegg

Bestillinger som starter mellom eller fortsetter inn i disse tidene 21.00 – 07.00 er underlagt 20 % tillegg. Dette inkluderer venteavgifter, som dirigerte tjenester, fastpris og ekstra stopp.

 

Helligdager – tillegg

Alle bestillinger på helligdager er underlagt en tilleggsavgift på 45 %.

Vi krever 72 timers varsel for å kansellere en helligdagsbestilling.

 

Vi inkluderer 10 minutter gratis venting fra avtalt hentetid.

Etter 10 minutter vil kjøretøyet bli avvist som manglende oppmøte, med mindre ytterligere venting er autorisert.

Ekstra venting vil bli belastet med en sats på 175 kr per 10 minutter.

 

Ekstra stopp på ruten

Hvis ytterligere stopp på ruten er forespurt og ikke spesifisert på den opprinnelige bestillingen, vil en tilleggsavgift på 125,- komme i tillegg.

Klager

Dersom kunden har klager på RL oppfordres kunden til å informere RL så snart som mulig, men senest 7 dager etter bestillingen.

RL vil alltid prøve å legge til rette for en minnelig løsning på enhver klage.

bottom of page